Kalendarium 2019

Näringslivsdialoger

Här har du en fin möjlighet att göra er röst hörd.
Ordförandena i de olika företagarföreningarna träffar kommunledning, politiker och tjänstemän för att gemensamt ta upp era och kommunens önskemål i vår strävan att förbättra näringslivsklimatet. Dessa möten har genomförts vid fyra tillfällen under 2018.

Vid Näringslivsdialogerna lyfts inga enskilda företagsfrågor utan gemensamma frågor som berör föreningarnas verksamhetsområden eller övriga näringslivsfrågor i syfte att förbättra vårt näringslivsklimat.

Mejla gärna dina frågor till mig om vad du vill att vi skall lyfta i detta forum minst två veckor innan våra näringslivsdialogträffar som sker under 2019. Preliminära datum är satta till 26/2, 20/6, 27/8 samt 21/11 .

Samverkansmöten

Ordförandena i de olika företagarföreningarna har träffats vid fyra tillfällen då vi går igenom och planerar kommande möten, aktiviteter mm som inkommit från er. Dessa möten sker tillsammans med kommunen näringslivsenhet. 2019 är dessa inplanerade.
7/2, 7/5, 10/9 , 3/12.

Festligheter

Restaurangracet” en aktivitet som tog ett 40 tal runt på 4 olika restauranger i Gävle samt ”Oktoberfest” - ett evenemang som uppskattades av de 60 som deltog.

Dessa aktiviteter är planerade till även under 2019. Föreslagna datum är 17 maj Restauranracet och oktoberfesten 11 oktober 2019.

Kommande datum för frukostmöten 2019

31/1, 14/2, 28/2, 13 alt 14/3, 28/3, 25/4,23/5,28/8, 26/9, 31/10, 28/11, 12/12

Studiebesök 2019

12/3 Är ett studiebesök preliminärt inplanerat.