Kalendarium 2018

Festligheter
19/10 ”Oktoberfest” - ett evenemang som ersätter julfesten. Notera redan nu i kalendern och planera för personalfest, kundträff e.dyl.

Näringslivsdialoger
20/2, 12/6, 18/9, samt 20/11
Ordförandena i de olika företagarföreningarna träffar kommunledning och tjänstemän för att gemensamt ta upp era och kommunens önskemål i vår strävan att förbättra näringslivsklimatet. Mejla gärna dina önskemål om vad vi skall lyfta i detta forum minst två veckor innan våra träffar.

Datum för frukostmöten 2018:

25/1

Värd Sörby Urfjäll FF

30/8

Värd Sörby Urfjäll FF

22/2

Värd Brynäs FF

27/9

Värd Sätra FF

22/3

Värd Näringens FF

25/10

Värd Ersbo FF

26/4

Värd Berggrenska Gårdens FF

29/11

Värd Hamrånge FF

31/5

Värd Fjällbackens FF

6/12

Värd Forsbacka FF

Studiebesök 2018
15/2, 18/4, 15/8, 24/10

Ordförandenas samverkansmöten 2018
1/2, 19/4, 12/9 samt ytterligare ett under december