Planera inför 2021 Kalendarium

Näringslivsdialoger / Politikermöten

Här har du en fin möjlighet att göra din röst hörd. Ordförandena i de olika föreningarna träffar kommunledning, politiker och tjänstemän för att gemensamt ta upp era frågor och önskemål i vår strävan att förbättra näringslivsklimatet. Dessa möten har genomförts vid sex tillfällen under 2020.

Vid Näringslivsdialogerna lyfts inga enskilda företagsfrågor utan gemensamma frågor som berör föreningarnas verksamhetsområden eller övriga näringslivsfrågor i syfte att förbättra vårt näringslivsklimat.

Vid våra möten med politiken så diskuterar vi mer långsiktiga och övergripande frågor och mål.

Mejla gärna dina frågor till mig om vad du vill att vi skall lyfta i detta forum minst tre veckor innan våra respektive möten sker.

Näringslivsdialogsmöte sker 9 mars, 1 juni samt vid två tillfällen under hösten.
Politikermöten sker 11 februari, 6 maj, 9 september och 4 november.

Samverkansmöten

Ordförandena i de olika föreningarna träffas vid fyra tillfällen då vi går igenom och planerar kommande möten, aktiviteter samt inkomna frågor och önskemål från våra medlemmar. Dessa möten sker tillsammans med kommunens Näringslivsenhet.
2021 är dessa inplanerade den 16 februari, 18 maj, 31 augusti samt 9 november.

Kommande datum för frukostmöten

Med anledning av rådande läge gällande Covid-19 har vi förhoppning att kunna starta våra frukostmöten under april/maj. Följande datum är satta för dessa frukostar:

22 april, 20 maj, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november samt 9 december

 

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK