Bli medlem du också!

Publicerad: 1/1, 2018

Gör som många av företagen i vårt område, bli medlem du också?

Vill med detta brev få dig att bli medlem i Brynäs ekonomiska företagarförening.

Brynäs företagarförening har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bland annat:

 • Etablera ett fungerande system för utbyte av information, erfarenhet och kunnande mellan medlemsföretagen.
 • Arbeta fram och föreslå gemensamma externa marknadsföringsåtgärder, information/goodwill samt traditioner.
 • Stimulera och aktivera nya företag att etablera sig i Brynäs företagarförenings geografiska område.
 • Undersöka möjligheterna att kunna tillhandahålla servicetjänster samt därmed teckna inköps- och tjänsteavtal att utnyttjas av medlemmarna.
 • I frågor av gemensam natur företräda medlemmars intressen gentemot myndigheter och organisationer.
 • Vara bollplank och mentor vid behov.
 • Dela ut stipendium till person/er som främjat Brynäs företagarförenings område.
 • Det skall göra skillnad att vara/bli medlem i Brynäs företagarförening, föreningens åsikter tas på allvar av tjänstemännen i myndigheterna (oftast).

Ett axplock av det som hänt - 2017 års genomförda aktiviteter

Frukostträffar mm. och inbjudna gäster/teman/info. vid restaurang Hos Eva;

 • 22/1 Träff med politiker och diskussion kring magasinsområdets utveckling
 • 26/1 Anders Waller på HSB gav oss information om ”Philipssonstomten” och deras planer
 • 23/2 Anne Nordenberg och Carmen Svensson/Gävle kommun om social hållbarhet
 • 30/3 Peter Johansson Folksam om pension mm för oss Företagare samt Malin Schönning /Gävle kommun som informerade om integrerade sociala företag
 • 6/4 Årsstämma, Brynäs företagarförening
 • 27/4 Samuel Kostas/Gävle Energi, energismarta lösningar
 • 8/5 Dialogmöte med fastighetsägare på magasinsområdet och politiker o tjänstemän från kommunen
 • 18/5 Hamrånge Företagarförening berättade om sin verksamhet samt information av Annelie Hydén varumärkesstrateg/Gävle kommun
 • 31/8 Lars Bergmark från Gavlegårdarna berättade om byggplanerna på Läkeroltomten
 • 28/9 Nina Tano/Furuvik berättade om deras verksamhet samt Anna Nygren, Almi
 • 26/10 Mikael Hallqvist, Förändringar i kommunen gällande upphandlingar samt Annika Janglund/Näringslivsenheten om deras verksamhet och syfte
 • 23/11 Roger Belin/Gävle Energi om deras arbetssätt för oss företagare

Gemensamma aktiviteter som genomförts med övriga föreningar 2017

 • 10/1 Samverkansmöte med övriga ordförande i företagarföreningarna
 • 17/1 Dialogmöte med kommunstyrelsen
 • 18/1 Studiebesök Swedish Steel Yacht
 • 15/2 Studiebesök Nordells
 • 10/4 Samverkansmöte med övriga ordförande i företagarföreningarna
 • 4/5 Dialogmöte med kommunstyrelsen
 • 10/5 Studiebesök Gavlehov
 • 24/8 Företagarföreningsnappet, årlig träff med alla företagarföreningars styrelser och näringslivsenheten. 2017 års vinnare Sätra företagarförening
 • 5/9 Studiebesök Videa
 • 12/9 Samverkansmöte med övriga ordförande i företagarföreningarna
 • 20/9 Studiebesök, Dewatech
 • 21/9 Dialogmöte med kommunstyrelsen
 • 22/9 Agera Jury vid Thoréns Business Schools 24 timmars Utvecklingscase
 • 7/12 Samverkansmöte med övriga ordförande i företagarföreningarna

Årshjul – hittills överenskomna gemensamma aktiviteter 2018 med övriga föreningar.

Festligheter
19/10 ”Oktoberfest” - ett evenemang som ersätter julfesten. Notera redan nu i kalendern och planera för personalfest, kundträff e.dyl.

Näringslivsdialoger
20/2, 12/6, 18/9, samt 20/11
Ordförandena i de olika företagarföreningarna träffar kommunledning och tjänstemän för att gemensamt ta upp era och kommunens önskemål i vår strävan att förbättra näringslivsklimatet. Mejla gärna dina önskemål om vad vi skall lyfta i detta forum minst två veckor innan våra träffar.

Datum för frukostmöten 2018

 • 25/1 Värd Sörby Urfjäll FF 30/8 Värd Sörby Urfjäll FF
 • 22/2 Värd Brynäs FF 27/9 Värd Sätra FF
 • 22/3 Värd Näringens FF 25/10 Värd Ersbo FF
 • 26/4 Värd Berggrenska Gårdens FF 29/11 Värd Hamrånge FF
 • 31/5 Värd Fjällbackens FF 6/12 Värd Forsbacka FF

Studiebesök 2018
15/2, 18/4, 15/8, 24/10

Ordförandenas samverkansmöten 2018
1/2, 19/4, 12/9 samt ytterligare ett under december

Vill du presentera ditt företag vid något tillfälle eller har något som du vill att jag tar med mig till kommunens dialogträffar, mejla eller ring mig.

Hjärtligt välkommen i gänget!

Ralph Brodin
Ordförande Brynäs företagarförening, ralph.brodin@telia.com

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK