En företagares vision om Gävle

Publicerad: 19/8, 2019

En kollega från en närliggande stad vill träffa mig och höra hur jag ser på kommunen och företagsklimatet.

Han vill flytta sin verksamhet till annan ort och har hört talas om Gävles klättring i Svenskt Näringslivs mätning. Förra året passerades Sundsvall och Uppsala. Nu är siktet inställt på Linköping och Västerås. Gävle ska upp i toppen enligt ett enigt fullmäktige.

Mötet startade med en förmiddagsfika på vårt mysiga café i Boulognerskogen.

Efter lite vardagligt snack om väder, familj mm. så inleder jag med att berätta om vår tillväxt då det gäller inflyttning och expansiva företag som har bidragit till en rivstart i tillväxt.

Kommunen och olika organisationers satsningar på nyföretagande och utbildningar för elever som avslutat skolan och hamnat i ett litet mellanrum, alla har inte studier som sin starka sida men då har vi gemensamt sett till att dessa ungdomar fått olika ”trainee/lärlingsplatser” som oftast resulterat i en anställning i olika hantverksföretag exempelvis VVS, snickeri, plåtslageri och byggbranschen. Många har även kommit in på sommararbeten och extra jobb genom våra företagsnätverk.

Sedan tar vi en promenad genom den vackra parken. Boulognerskogen myllrar av aktiviteter och människor som roar sig med minigolf, picknick och avkoppling. Parken är mycket välstädat och ger ett fräscht intryck. Ett snabbt stopp och lunchsallad på Elsas Café, en frisk satsning i en av Gävles mindre centrala delar (inte A-läge) som lyckats bra.

Från Elsas ser kompisen en läcker byggnad tvärs över vägen och ån, det blir en promenad över till konserthuset för att visa anläggningen. Ett par hundra meter längre bort spelar ungdomar brännboll på delar av Strömvallen och det råder febril aktivitet på husbilarnas ställplatser som iordningsställts av kommunen. Vintertid ersätts ytan av en skridskobana som är ett populärt inslag i vintern och därtill en stor julgran med vacker belysning som tronar bredvid Gavleån.

Vi tar vägen över Västra vägen och promenerar ner genom delar av Gamla stan till Gammelbron och länsstyrelsen. Även statliga Länsstyrelsen är en arbetsplats där man numera blivit mycket mer tjänstvillig och även mer lyhörd för kommuninnevånarna (medborgarnas) och företagarnas önskemål.

Vi tar en tur till Fängelsemuséet, vilket är en fantastisk plats att uppleva delar av Gävles gångna tider.

Berggrenska gården hinner vi också med, en vacker innegård full av liv och härligt glada människor på Grillo som njuter av mat och dryck. I alla lokaler sjuder det av lokal företagsamhet,

Stans äldsta Galleria!!

Vi stannar till vid Rådhuset och blickar ut över torget och myllret av människor på Erlandssons veranda, vilken härlig atmosfär.

Visar vårt stadshus som alla känner sig stolta över och det är härligt att verka i Gävle kommun. Alla har gått kurser i service och synen på ledarskap förändrades för ett par år sedan. Tjänstemännen har chefer som de ser upp till och har förtroende för och har tydliga riktlinjer som gör att de numera törs tolka lagar och paragrafer utifrån ett större perspektiv. Riktiga proffs.

Detta har uppnåtts genom de dialogmöten företagarföreningarna genomfört tillsammans med näringslivsenheten från starten 2009. Kommunen har numer en pondus och vilja att snabbt korrigera, rätta till och har slutat med försvarstal och långa utredningar, förstudier osv. En eloge till kommunens ledare och tjänstemän!

Vi tar oss nu över till vårt nyrustade bibliotek som kommunen lyckas bygga om till en betydligt lägre kostnad än de 400 miljoner som först nämndes. Man har förenklat och tagit nya grepp.

En del av besparingarna har också använts till att förstärka kajkanterna längs södra delen av ån, breddat körbanan och gjort vägen tvåriktad. Tack vare det har vi nu på norra sidan mot förvaltningshuset och Elite Hotel en smalare 10 km enkelriktad väg som frigjort yta för tvärställda p-platser, cykel- och promenadväg längs å-kanten. Nu kan man njuta av Gävle hela vägen från Boulognerskogen via detta stråk ända ut till parken som anlagts bortom Gävle Strand.

Vi går förbi Elite Hotel till Centralstationen och Sjömanskyrkan: vackra byggnader fulla av liv och rörelse.

Från stationen går vi över till Magasinsområdet via en härlig gång- och cykelbrygga till Första Magasinsgatan. Här i korsningen kan man välja att fortsätta Första Magasinsgatan alt vika av till höger förbi första magasinsbyggnaden (gamla Fiskeredskap) och ut till området mot Gavleån.

Norra Skeppsbron har också gjorts enkelriktad med körriktning mot Gävle Strand och 10 km kullerstensgata har anlagts och nedan Restaurang Bryggan har en konstgjord ö anlagts mitt i Gavleån. Nu tar man sig gående/cyklande ut på ön för att avnjuta en glass eller kaffe på uteserveringen som kryllar av människor. Ett antal utesittplatser sticker ut i ån från både Norra och Södra Skeppsbron för att förstärka å-rummet och en känsla av havstillhörighet.

Längs med fastigheterna och mellan dessa på norra sidan finns det en hel del affärer, caféer, samlingsplatser och i det första magasinet har vi en trevlig vinkällare och champagne-bar med utbud av allt i skaldjur och fisk. Ett antal takvåningar har det också getts tillstånd att anläggas, med sina vackra takkupor och små balkonger ser det trevligt ut från strandpromenaden.

Efter Norra Skeppsbron mot grönområdet och ån finns ett flertal p-platser för korttidsparkering för besökare till butikerna och företag. Utanför nybyggda Tullnären och den sedan tidigare uppförda Fullriggaren har p-problemen avhjälpts med ett antal snedställda platser i färdriktningen.

Direkt i anslutning till Fullriggaren finns dessutom korttidsparkering för besökare till de företag som håller till i Fullriggaren. Kajkanten och uteserveringarna är i dagens soliga väder fullsatta.

Magasinsområdet är nu ett pulserande område med ett hundratal mindre företag och butiker. Kommunen har skyltat stadens historia synligt vid varje gavel - här får vi stolta gävlebor och besökare information kring TH Engvall/Gevalia, Brodins varv och flertal verksamheter som gjorde Gävle till en av landets främsta hamnar. I en av fastigheterna kan vi läsa historien om hur ICA Hakon startade i ett av magasinen (Hakonbolaget) och massor av annat inom sjöfart, hamn och skogsindustri.

Området kan numera besökas med alla former av transportmedel och det gäller i hela staden. Vi är inte bara en av landets främsta cykelstäder utan även landets bästa ort för tillgänglighet med alla sorter av fordon. Vi har insett att exempelvis bilarna inte kommer att minska utan att trafiken förändras och moderniseras.

På f.d. Culinar-tomten som numera heter Gevaliagaraget har kommunen uppfört ett rejält p-hus som avlastar Magasinsområdet från anställdas bilar. Företagen i området har nu möjlighet att erbjuda sina kunder besöksparkeringar och i området får p-skiva användas i 1-2 timmar, därefter är det avgift.

Tillgängligheten har ökat och kunderna kan nu enkelt besöka sin företagare utan att få problem med kundparkering. Även den lokala cityhandeln har upplevt ett rejält uppsving då de byggnader som uppförs när man förtätar erbjuder ökade parkeringsmöjligheter, citykärnan har levt upp igen.

Nåväl vi fortsätter promenaden och tar oss igenom ”Godisfabriken” som resulterat i en fantastisk stadsdel. Polisen har också byggt nytt på gamla Hessels och genom det så har kommunen också hittat en lösning med Castellum som byggt om gamla polishuset till ett p-hus för i första hand den ökande mängd pendlare som arbetar i huvudstaden men vill bo i Gävle.

Vi tar oss tillbaka över bron efter besök på Limons restaurang där en kyld öl intas.

Restaurangen har lyckat attrahera båt- och husbilsturisterna från ställplatser och gästhamn och de nyttjar allt gott som erbjuds: mat, trubadur och underhållning finns på plats.

Gästhamnen drivs av ett entreprenörspar som har alla förutsättningar att tillsammans med WindEvent och restaurangen få verksamheten att blomstra och skapa förutsättningar för ett lönsamt företag. WindEvent ger besökarna underhållning och möjlighet att prova på olika vattenaktiviteter, framförallt märks wakeboard-banan (som är en kopia av Västerås anläggning).

Vi tar promenadstråket ut med norra delen av ån, dvs. Gävle Strands bebyggelse - kollar upp båtarna och gör även ett besök på Almagrundet, vårt fyrskepp som byggts på Brodins varv.

Den gamla silon är numera ett marint och historiskt museum med café på toppen som ger en magnifik utsikt över Gävles hamninlopp och atlasområdet, utanför kan man också prova på silons klättervägg.

Kommun och fastighetsägare har på etapp tre på Alderholmen anlagt byggnader som sjuder av företagande: caféer, hantverk, uteserveringar och vattensportsytor och uthyrningar såsom kanot och paddelboard. Etapp tre på Gävle strand har förändrats och bostäder har minskat för att ge plats åt rekreation och fritid i nära havsmiljö.

En del av dessa aktiviteter sker i skuggan av de renoverade kranarna som nu är ett sjömärke på vägen in i Gavleån.
I övrigt kan nämnas att kommunen lyssnat in företagarnas och bostadsrättsföreningarnas önskan om spridning av trafiken via nyanlagda vägar till Näringen, dels via Galvan och även sedan spåren togs bort ut till Förrådsgatan. I samband med att också vägen via Öster ut mot Fältskärsleden så har trafiken fått ett mycket bra flöde.

Kommunens nya strategi med sina kommunala bolag och sakkunniga professionella styrelser har skapat en anda där fler uppdrag ges till privata aktörer. Inom flera områden tillämpas 50/50 fördelning mellan kommunal verksamhet och privata entreprenörer.

”Man vill ju ha någon att tävla mot ”, som vår kommundirektör säger.

Kommunikationsavdelningen har anpassats till myndighetsuppdraget och marknadsföringen sköts nu i samråd med näringslivet. Stadens duktiga konsulter tänker ständigt på hur de ska kunna förbättra Gävles position.

På tal om marknadsföring har den dåligt relevanta Gävlebocken gått i pension - nu återupplivar Gävle sin stolta marina tradition. I marknadsföringen betonas vilken myllrande kreativ handelsstad detta alltid har varit och är med temat att Gävle är Norrlands och Mälardalens port till världen.

På Livsmiljö och andra förvaltningar är de snabba med att ta in privata aktörer då det behövs för att kapa toppar inom olika handläggningsärenden och detaljplaner. En win/win har uppstått. De lokala företagen är numera nöjda med den transparenta upphandlingen där även kvalitet, närvaro och service till användare och innevånare tillmäts vikt och inte bara pris.

Atlasområdet med Gasklockorna har blivit ett område för näringslivets alla samarbetsformer med partners. Kulturevenemang finns naturligtvis kvar och hela området har fått en mysigare utformning. På den tomt som tidigare rymde Pierre Entreprenad har byggnader uppförts i en stil som påminner om Norrtäljes Newport-anda. Mot Lillån ligger småföretag som har en anda av hav och sjönära liv. Ovan dessa byggnader inryms bostäder med balkonger med kvällssol och havsutsikt, synen av silon, kranarna och hamnlivet ger en obeskrivlig känsla.

Alla dessa åtgärder tillsammans med ökad tillgång av byggklar mark och attraktiva markpriser har gjort att näringslivet blomstrar och kommunens ekonomi blivit allt starkare. Förra året sänktes kommunalskatten med 50 öre. ”Vore väl sjutton om inte vi med våra förutsättningar ska kunna ha en kommunalskatt åtminstone som Sveriges genomsnitt” menar kommunalrådet.

Kan bara konstatera att kompisen är full av inspiration och kommer snarast att vända sig till kommunen för att erbjudas byggklar mark. Jag lovar honom att vår handläggare inte ger sig förrän han är på plats i Gävle.

Dessutom har han ett antal företagare på sin ort som han skall informera och kanske också locka hit.

Budskapet om att Gävle är en av Sveriges mest attraktiva platser sprids - vi har lyckats, nu håller vi kursen….


Styrelsen

Brynäs företagarförening

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK